Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Боряна Ангелова Ташева-Иванова

Рег. № в КАБ

05097

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Лозенец

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)