Регистър архитекти

05046 Платена ППП за 2024 г.

арх. Тина Николаева Николова

За контакт

Адрес

tinanklv@gmail.com nikolova@tinarch.com

Уебсайт

http://05046

Рег. № в КАБ

05046

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I