Регистър архитекти

05035 Платена ППП за 2020 г.

л.арх. Лилия Красимирова Язова

За контакт

Уебсайт

http://3DGARDEN.BG

Рег. № в КАБ

05035

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Младост

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Проектантски бюра
ПРОГРЕСИВ ДИЗАЙН ПЛЮС ЕООД