Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Николета Андреева Добрева

За контакт

Адрес

Русе ул Николаевска 85 вх3 ет2 ап2

Рег. № в КАБ

04993

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Борово

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV