Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Николета Андреева Добрева

За контакт

Адрес

Русе ул Николаевска 85 вх3 ет2 ап2

Рег. № в КАБ

04993

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Борово

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Борово, община Община Борово