Регистър архитекти

04981 Платена ППП за 2021 г.

арх. Зоя Стоянова Халачева

За контакт

Адрес

Бургас 8000, пл. "Баба Ганка" № 4, офис 1

Рег. № в КАБ

04981

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I