Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Димитър Димитров Стефанов

За контакт

Адрес

4990 гр.Неделино, общ.Смолян ул."Йордан Йовков"4

Рег. № в КАБ

04945

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Неделино

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV