Регистър архитекти

Димитър Стефанов Платена ППП за 2024 г.

арх. Димитър Димитров Стефанов

За контакт

Уебсайт

http://04945

Рег. № в КАБ

04945

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Неделино

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Главен архитект, община Община Неделино