Регистър архитекти

04916 Платена ППП за 2024 г.

арх. Александър Манолов Люнчев

За контакт

Адрес

e-mail: atelier@concept11.studio; телефон: +359887255819

Рег. № в КАБ

04916

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I