Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Мюмюн Вели Сюлейман

За контакт

Адрес

общ. Кирково, с. Островец, ул. Д. Благоев" 7

Рег. № в КАБ

04850

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I