Регистър архитекти

04832 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Даниел Ристоманов

За контакт

Уебсайт

http://riste_dr@abv.bg

Рег. № в КАБ

04832

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I