Регистър архитекти

04811 Платена ППП за 2024 г.

арх. Александра Александрова Бабунска

За контакт

Уебсайт

http://alex_babunska@yahoo.com

Рег. № в КАБ

04811

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Перник

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АНАМОРФИКА СТУДИО ЕООД