Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Ирина Владимирова Лалева

За контакт

Адрес

гр.София 1113, жк."Изгрев", ул."Самоков",бл.306, ет.13, ап.62

Рег. № в КАБ

04806

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I