Регистър архитекти

04775 Платена ППП за 2020 г.

арх. Елица Андонова Маринополска-Михайлова

За контакт

Адрес

Бургас, ул. Цар Симеон I, N66, ет.2, ап.3

Рег. № в КАБ

04775

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I