Регистър архитекти

04775 Платена ППП за 2021 г.

арх. Елица Андонова Маринополска

За контакт

Адрес

Бургас

Уебсайт

http://04775

Рег. № в КАБ

04775

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)