Регистър архитекти

04719 Платена ППП за 2020 г.

арх. Цвета Ангелова Жекова

За контакт

Адрес

Варна, ул. Иларион Макариополски-11, офис 3

Уебсайт

http://www.archstudio1.com

Рег. № в КАБ

04719

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХ СТУДИО 1 ЕООД