Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2020 г.

арх. Аглика Николаева Николаева

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Младост 1"бл.13, вх.1, ет.12, ап.94

Рег. № в КАБ

04687

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: