Регистър архитекти

04687 Платена ППП за 2022 г.

арх. Аглика Николаева Николаева

Рег. № в КАБ

04687

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)