Регистър архитекти

04646 Платена ППП за 2022 г.

арх. Стефан Валтеров Аспарухов

За контакт

Адрес

София, ж.к.Лозенец, бул.Христо Смирненски 1, ет.3, стая 320, УАСГ

Уебсайт

http://04646

Рег. № в КАБ

04646

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I