Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Велемира Михайлова Танева

За контакт

Адрес

Смолян 4700, бул."България" №26А

Рег. № в КАБ

04535

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I