Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Аврам Атанасов Каджебов

За контакт

Адрес

Смолян 4700, бул. "България" №26 А

Рег. № в КАБ

04534

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I