Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Адриан Пламенов Маринов

За контакт

Адрес

Русе пл.Оборище № 19 вх1 ет3 ап5

Рег. № в КАБ

04532

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I