Регистър архитекти

04528 Платена ППП за 2019 г.

арх. Галина Петрова Лазарова-Иванова

За контакт

Адрес

гр.Монтана ул."Никола Вапцаров"113

Рег. № в КАБ

04528

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I