Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Иван Цветков Узунов

За контакт

Уебсайт

http://04455

Рег. № в КАБ

04455

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Средец

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)