Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Цветинка Пламенова Димитрова

Рег. № в КАБ

04379

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I