Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2023 г.

ланд.арх. Драгомир Славчев Андонов

За контакт

Адрес

гр. Хасково, ул. “Велико Търново”12, вх. A, ет.2, ап.6

Рег. № в КАБ

04341

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I