Регистър архитекти

04306 Платена ППП за 2022 г.

арх. Жулиан Георгиев Начев

За контакт

Адрес

Варна, ул."Княз Ал. Батенберг" №25

Уебсайт

http://www.nachev.com

Рег. № в КАБ

04306

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I