Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Аделина Бориславова Янакиева

Рег. № в КАБ

04295

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - град

София Д

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: