Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Игор Романов Христов

За контакт

Адрес

гр.София 1618, ул."Иван Сусанин" 61, вх.Б, ап.26

Рег. № в КАБ

04236

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Овча купел

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)