Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова

За контакт

Адрес

гр.София 1324, жк."Люлин 7"бл.721, вх.В, ет.2, ап.49

Рег. № в КАБ

04232

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Люлин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I