Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Тодорка Иванова Русева

За контакт

Адрес

гр. Търговище, ул."Стефан Караджа" 7, вх.Б, ет.1, ап.3

Рег. № в КАБ

04227

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Търговище

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I