Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Чавдара Руменова Николова

За контакт

Адрес

гр. Варна, ж.к.Чайка бл.21, вх.А, партер

Уебсайт

http://www.decart-bg.eu/

Рег. № в КАБ

04190

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ДЕКАРТ ООД