Регистър архитекти

Платена ППП за 2023 г.

ланд.арх. Велина Симеонова Симеонова

За контакт

Адрес

Ст.Загора, ул."Димитър Наумов" 77

Рег. № в КАБ

04144

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Проектантски бюра
АКВА ФЛАУЪР ЕООД