Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Десислава Иванова Данчева

Рег. № в КАБ

04133

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Студентска

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I