Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Биляна Огнянова Димитрова

За контакт

Адрес

0886975757; СтЗагора, ул."К.Ганчев"; 70, вх.1, ап.1

Рег. № в КАБ

04097

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна : Стара Загора

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV