Регистър архитекти

04083 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Диана Красимирова Рангелова

За контакт

Уебсайт

http://www.landscapeproject.eu

Рег. № в КАБ

04083

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I