Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Деница Иванова Русева

За контакт

Адрес

гр.Варна ул."Димитър Станчев" 12,ап.5

Рег. № в КАБ

04048

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I