Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

л.арх. Пламен Влаев Матеев

За контакт

Адрес

гр.Бургас, ул."Александър Велики"бл.13,вх.А,ет.4,ап.7

Рег. № в КАБ

04025

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Проектантски бюра
КОТА НУЛА ЕООД