Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Мирослава Николова Мерекьова

Рег. № в КАБ

04000

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Красно село

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I