Регистър архитекти

04000 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Мирослава Николова Мерекьова

1988 - 1993 - ЛТУ (ВЛТИ) - висше образование - степен „Магистър“, специалност „Инженер-озеленител“, нова – „Ландшафтен архитект“. Участие (изработка и авторски надзор) в проекти, свързани с проучване, проектиране, изграждане и поддържане на градски и извънградски зелени площи, паркоустрояване и благоустрояване на паркове в градска и извънградска среда, проекти свързани с паркоустрояване и благоустрояване на жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища и спортни терени. Озеленяване на булеварди, улици, пътни магистрали и други линейни обекти.

За контакт

Адрес

гр.София 1618, ул."Пирински проход" 26

Уебсайт

http://merekyova@abv.bg

Рег. № в КАБ

04000

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I