Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Саша Светлозарова Рулинска

За контакт

Адрес

Русе 7000 Ул. "Кап. л-т Евстати Винаров", № 10, офис 120 За контакт: 0897 965 831 sasha.rulinska@abv.bg

Рег. № в КАБ

03992

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I