Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

л.арх. Ганчо Иванов Бакалов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

03945

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Подуяне

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I