Регистър архитекти

03942 Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Веселина Костова Калайкова

Рег. № в КАБ

03942

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I