Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Жасмина Антонова Жекова

За контакт

Адрес

гр.Варна жк."Трошево"бл.47ет.13 ап.64

Рег. № в КАБ

03859

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Варна, р-н Аспарухово

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV