Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Жасмина Антонова Жекова

За контакт

Адрес

гр.Варна, ул. Сава Радулов 12

Уебсайт

https://zarchitects.bg/

Рег. № в КАБ

03859

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)