Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Стояна Александрова Чавдарова

За контакт

Адрес

Кюстендил,ул.Г.Цариградски № 6А

Рег. № в КАБ

03856

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Кюстендил

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV