Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Георги Желязков Георгиев

За контакт

Адрес

Варна, ул. "Марин Дринов" 68; ап.13

Рег. № в КАБ

03820

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I