Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Петър Георгиев Койнов

За контакт

Адрес

Сливен 8800, бул. Хаджи Димитър 14, оф. 13

Рег. № в КАБ

03801

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I