Регистър архитекти

03770 Платена ППП за 2021 г.

арх. Спас Красимиров Смиленов

За контакт

Уебсайт

http://www.smilenov.eu

Рег. № в КАБ

03770

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I