Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Августина Светославова Велева

Рег. № в КАБ

03731

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I