Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Миглена Йорданова Методиева-Костадинова

За контакт

Адрес

Варна 9000, бул."Генерал Колев"76,ет.4 ,ап.12

Уебсайт

http://03720

Рег. № в КАБ

03720

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I