Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Калин Иванов Велчев

За контакт

Адрес

Варна, ул.Добри Чинтулов №16

Рег. № в КАБ

03718

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I