Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Тихомир Тодоров Ташков

За контакт

Адрес

Сливен 8800, ж-к Дружба 15-А-9

Уебсайт

http://03717

Рег. № в КАБ

03717

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ТАШКОВИ АРХ ЕООД