Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Тинка Панчева Стоилова

Рег. № в КАБ

03673

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I