Регистър архитекти

03655 Платена ППП за 2022 г.

арх. Величка Ангелова Пенова

За контакт

Уебсайт

http://03655

Рег. № в КАБ

03655

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I