Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Христо Димитров Топчиев

За контакт

Адрес

гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 28

Рег. № в КАБ

03648

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Компас 6 ООД